Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 24-5-2017, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό λόγω τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. "Ο Περικλής". 

Από το σύλλογο Διδασκόντων

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή, 12-5-2017, οι μαθητές του Ε1΄ τμήματος θα παρουσιάσουν θεατρικό δρώμενο με θέμα τον εκφοβισμό. Διδασκαλία, οργάνωση και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό Θεατρικής Αγωγής κο Πρέντζιπα Νικόλαο. Οι παραστάσεις θα είναι δύο: Από τις 9:00 έως τις 9:40 και από τις 10:00 έως τις 10:45.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων
                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη, 9-5-2017, δε θα πραγματοποιηθούν εγγραφές λόγω προγραμματισμένης συνάντησης εργασίας του Διευθυντή στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας με τον Σχολικό Σύμβουλο.

Από τη Διεύθυνση

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Αγαπητοί γονείς,

Όσοι επιθυμείτε την εγγραφή των παιδιών σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2017-2018, θα πρέπει να υποβάλετε  σχετική αίτηση- δήλωση (έντυπο που χορηγεί το σχολείο) στην σχολική μονάδα έως τις 12-06-2017.

 Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, μετά τις 12 Ιουνίου 2017, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Από τη Διεύθυνση

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

«Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη σχολικού έτους 2016-2017»


 Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και τις 19 Μαΐου και ώρες: 8:15΄-12:00΄

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής: 

1.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έντυπο χορηγείται από το σχολείο). 

3. Αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, ηλεκτρονικό μισθωτήριο οικίας, Ε1...) από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

 4. Βεβαίωση «Φοίτησης» νηπιαγωγείου. (Η Βεβαίωση Παρακολούθησης θα διαβιβαστεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο όπου φοιτά ο μαθητής, στις 15-6-2017).

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Για το σχολικό έτος 2016-2017 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Πέμπτη, 15-6-2017, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν από το σχολείο στα Γυμνάσια οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους. 


Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί γονείς,

            Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 26-4-2017 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω προγραμματισμένης ενδοσχολικής επιμορφωτικής ημερίδας, που διοργανώνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο, κον Παπαχρήστο Κων/νο  
.
 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017